Adsign tänker på miljön

Samhällets engagemang i miljöfrågor har lett till att vi och våra kunder ställer allt högre krav på miljöarbetet. För att tydliggöra vårt ansvar och för att stödja vårt eget och våra kunders miljöarbete har vi antagit följande miljöpolicy, vi på Adsign ska:

Green ball  Sträva efter att välja produkter och tjänster som ger minimal
Transparent dot  miljöpåverkan.
Green ball  I samråd med beställaren försöka ta fram framtidssäkra och
Transparent dot  miljövänliga skyltlösningar.
Green ball  I största möjliga mån påverka våra kunder att använda miljö-
Transparent dot  vänligare ljuskällor i sina skyltar.
Green ball  Ställa krav på våra leverantörer och samarbetspartners.
Green ball  Säkerställa att energi används med sparsamhet i all
Transparent dot  verksamhet.
Green ball  Följa lagar och förordningar inom miljöområdet och arbeta för
Transparent dot  ständig förbättring och förebyggande av föroreningar.

Adsign:s miljöarbete kommer fortlöpande att förbättras och miljöpolicyn ses över.

Miljöpolicyn fastställdes av Adsign styrelse 2005-03-01.


   Higgins Melin
Higgins Melin, Delägare | Miljöansvarig
Besök oss på facebook